Login til kundeområdet

Se i din mailbox for at se dine login detaljer.

Hvad sker der når jeg skal på pension?

Når du når en alder af 65 år, har du ret til en ydelse som kaldes folkepension. Denne pension kommer fra den Danske stat. Du kan privat tegne en pension til din alderdom. Der er forskelle metoder til at spare op til sin alderdom. Du kan kontakte en pensionsmælger eller en pensionsrådgiver. Forskellen er stor da en rådgiver er uvildig og kan have stor betydning når du når en alder hvor du skal til at gå på pension. Du kan også benytte en pensionberegner for at se info omkring din ratepension eller din kapitalpension. Det kan have sin tryghed med sådan en beregner så man kan se hvor meget man har opnået til sin pensionopsparing.

Der er også en alderdom hvis du er selvstændig, så her er det vigtigt at du også sparer op til når du bliver gammel. Det er jo ikke alle som har en arbejdsgiverbetalt pension. Husk at man skal have penge så lenge at du lever, og derfor er din livrente vigtigt i forbindelse med din kapitalpension og din ratepension. Så husk at spare ekstra op i de gode år i dit liv. Så du ikke står med ingen penge, når du kommer op i de gode år af dit liv.

Mægler eller rådgiver? Det er lidt svært da der er mange forskellige forhold der spiller ind, når man skal tegne sin pension. Der er behov og ønsker og om man vil have risici i forbindelse med den rente man har i tankerne. Så rådgivning har stor betydning når man skal tænke på fremtiden. Der er også mange valg i forbindelse med ens sundhedsforsikring, det kunne også være at virksomheden var med på en ordning, da det er vigtigt for virksomheden at få medarbejderne tilbage på arbejdspladsen, så hurtigt så muligt.

Dit valg af pensionsordninger vil påvirke dit og din families liv. Derfor er det vigtigt at du kender forskel på de forskellige muligheder og foretager et bevidst valg om hvordan opsparingen placeres i pensionsuniverset. Det kan du få hjælp til hos Seren Pensionsmæglere.

Vi har på de følgende sider kort beskrevet de mest grundlæggende elementer, som du bør være opmærksom på, ved opsparingsformerne Kapitalpension, Aldersopsparing, Ratepension og Livrente.

Hvis du ønsker det fulde overblik, over netop din pension og dine muligheder, kan du bestille et gratis og uforpligtende møde med en af vores uvildige pensionsmæglere. Det vil give dig det rigtige beslutningsgrundlag. Vi kommer også gerne ud på jeres arbejdsplads og hjælper jer til at foretage det bedste valg indenfor arbejdsgiverbetalt pension.

Hvad er en kapitalpension

En kapitalpension udbetales typisk på én gang, så du får et samlet beløb, du kan bruge, når du selv vil.

Det vil man typisk vælge hvis man netop har et særligt behov for at få pengene ud på én gang.

Ønsker du opsparingen udbetalt i portioner kan du også vælge det. Det bestemmer du, når du når pensionsalderen. Det er desuden muligt at konvertere kapitalpensionen til enten en ratepension eller en livrentepension, hvis det ønskes.

Fra og med 2013 var det ikke længere muligt at oprette en kapitalpension og samtidig bortfaldt skattefradraget for indbetaling til eksisterende kapitalpensioner. En del borgere har valgt at konvertere kapitalpensionen til en såkaldt Aldersopsparing, hvorved de har fået reduceret den afgift man skal betale til staten fra 40% til 37,3%.

Dette kan være en fordel for mange, men bør ikke gøres ukritisk, da det ikke nødvendigvis er en entydig fordel for alle. Muligheden for at konvertere kapitalpension til aldersopsparing er gældende til og med 2015.

Ratepension, hvorfor skal jeg vælge den

En ratepension udbetales i månedlige rater over mindst 10 år og maksimalt 25 år.

Det årlige beløb, du højest kan indbetale til en ratepension med fradrag, er i 2015 kr. 51.700 (kr. 56.195 hvis der indbetales til ratepension over lønnen, hvor indbetalingen fratrækkes før beregning af 8%-arbejdsmarkedsbidrag). Bemærk at dette fradrag deles med dine indbetalinger til ophørende livrente.

Indbetalingen til en ratepension trækkes fra i den skattepligtige indkomst. Opsparingen til pension giver dig en skattebesparelse på op til 52,5 pct. af det beløb, du indsætter.

Første mulighed for udbetaling er ved din pensionsudbetalingsalder. Ved pensionsudbetalingsalder forstås tidspunktet 5 år før folkepensionsalderen. Der er dog fastlagt særlige pensionsudbetalingsaldre for personer født i perioden 1. januar 1954 – 30. juni 1960. Udbetalingen kan tidligst udbetales i kalenderåret, efter at sidste indbetaling har fundet sted ─ dog tidligst fra din pensionsudbetalingsalder. Udbetalingen ophører senest 25 år efter din pensionsudbetalingsalder.

Er ratepensionen under udbetaling, kan du forlænge udbetalingsperioden, ændre terminerne for de enkelte rateudbetalinger eller vælge et nyt udbetalingsforløb. De nye rater beregnes med virkning fra førstkommende kalenderårs begyndelse.

Udbetalingen beskattes som personlig indkomst. Der betales ikke arbejdsmarkeds-bidrag af udbetalingen.

livrente er det der værd

Med en livsvarig livrente kan du spare op til en økonomisk tryg alderdom – uanset hvor længe du lever. Denne pension sikrer dig et månedligt beløb fra den dag, du går på pension og resten af livet. For et klart billede af hvor meget du har at leve for kan du bestille et møde, hvor vi sammen gennemgår dine pensionsinfo.

Skattefradraget på ratepension og ophørende livrenter er begrænset til 51.700 kr. (excl. arbejdsmarkedsbidrag på 8%). For at få fradrag for indbetalinger over kr. 51.700 er en livsvarig livrente fordelagtig.

Skattefradrag

Livsvarig livrente – privat

Hvis du indbetaler privat, afhænger fradragsreglerne af, hvor lang en indbetalings-periode, du har aftalt. Hvis du har en indbetalingsaftale på mindst 10 år, har du fuldt fradrag for dine indbetalinger i alle årene.

Hvis du indbetaler i under 10 år, gælder disse regler – under forudsætning af, at du ikke har andre private pensionsordninger med en indbetalingsperiode på under 10 år:

Du kan få fradrag for 47.600 kr. (i 2015), hvis du foretager en engangsindbetaling. Hvis du betaler mere, skal fradraget fordeles med 1/10 om året i 10 år. Hvis 1/10 er mindre end 47.600 kr. (2015), kan du hvert år øge fradraget op til dette beløb, indtil du har fået fradrag for hele beløbet. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, kan du indbetale op til 30% af virksomhedens skattepligtige overskud uden at skulle binde dig til en aftalt indbetalingsperiode. Livsvarig livrente – arbejdsgiver

Hvis du opretter en livsvarig livrente efter aftale med din arbejdsgiver, bliver beløbet trukket fra din løn før skatten beregnes. Indbetalingen bliver reduceret med 8% arbejdsmarkedsbidrag (jf. bestemmelserne i Arbejdsmarkedsbidragsloven).